Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Беларуская мова і літаратура

Настаўнік: Адамчык Таццяна Васільеўна

e-mail для зваротнай сувязі: adamchik.tatyana@inbox.ru

Выполненные задания отправлять в течение недели

Беларуская мова

6 “А”, “В” кл.

20.05.2020 г. - 27.05.2020 г.

Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік як часціна мовы”. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

Заданні для замацавання ведаў:

Выкананне тэматычнай праверачнай работы на с.224-225, напісанне ўласных невылікіх тэкстаў на пэўную тэму

8 кл.

26.05.2020 г. - 29.05.2020 г.

Тэма: Параўнальны зварот. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах. Падагульнне і сістэматызацыя вывучанага за год (§52-53, с.262,265,267)

Заданні для замацавання ведаў:

Пр.382,385,390, 392 разборы.

Дамашняе заданне: §52-53, пр.397

9 кл.

27.05.2020 г. - 28.05.2020 г.

Тэма: Паўтарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі

Заданні для паўтарэння:

Пр. 286, 287, 290, 292,293

Беларуская літаратура

6 кл.

20.05.2020 г. - 27.05.2020 г.

Тэма: Раіса Баравікова “Гальштучнік”. Паўтарэнне і абагульненне вывучанага за год

Прачытаць твор, падрыхтаваць пераказ аднаго эпізода

Дамашняе заданне : перачытаць твор, адказаць на пытанні, пераказаць адзін эпізод

                                                                        8 кл.

26.05.2020 г.

Тэма: Драматычныя жанры. Самабытныя народныя характары ў камедыі Я.Купалы “Паўлінка”. Паўтарэнне

Чытанне па ролях другога акта п'есы. Пісьмовая характарыстыка Паўлінкі

Дамашняе заданне : перачытаць 2 акт камедыі, адказаць на пытанні

9 кл.

26.05.2020 г. - 27.05.2020 г.

Тэма: Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

Настаўнік: Краўчэня Наталля Віктараўна

e-mail для зваротнай сувязі: lunata2010@mail.ru

Беларуская мова

5 класы

25.05.2020 г.

Тэма: Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні.

Заданне для вывучэння тэмы:

 1. Паглядзі відэаўрок https://www.youtube.com/watch?time_continue=681&v=WMsRT29M4k0&feature=emb_logo

2.     Вывучы §32, с.109, 112.

 1. Адкажы на пытанні:

·     якія спалучэнні слоў называюцца фразеалагізмамі?

 • чым яны адрозніваюцца ад свабодных словазлучэнняў?
 • якім членам сказа могуць з’яўляцца?
 • якую ролю выконваюць у маўленні?
 1. Дадатковы матэрыял http://razmowa.blogspot.com/p/blog-page_9.html

Заданні для замацавання ведаў:

Выканай:

Пр.241-245 (вусна), 246, 247, 248.

Заданне.Аднавіце рассыпаныя фразеалагізмы, растлумачце іх значэнне.

Білет, галава, грамата, лета, ноч, снег, сэрца, хватка, язык, дарога.

Бабін, воўчы, вялікі, гарачы, доўгі, кітайскі, зялёны, леташны, мёртвы, рабінавы.

Матэрыялы для самакантролю па тэме:

Правер сябе:

Тэст

А1. Адзначце правільнае сцверджанне .

а) фразеалагізмы – гэта ўстойлівыя непадзельныя спалучэнні слоў, якія існуюць у мове як адно сэнсавае цэлае.

б) фразеалагізмы – гэта свабодныя словазлучэнні.

А2. Вызначце значэнне фразеалагізма “сунуць нос”.

а) правучыць               б) умешвацца

А3. Адзначце словазлучэнне, якое з’яўляецца фразеалагізмам.

а) напіцца вады           б) насіць ваду ў рэшаце

А4. Адзначце выраз, які не з’яўляецца фразеалагізмам.

а) рваць траву               б) рваць жылы

 

27.05.2020 г.

Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Лексіка. Фразеалогія”.

Заданне для паўтарэння і замацавання:

 1. Кантрольныя пытанні і заданні (с.124).
 2. Пр. 250, 251, 252, 253, 255.

Матэрыялы для самакантролю па тэме:

Правер сябе:

1.Кадзіраваны лічбавы дыктант(1 – правільны адказ, 0 – няправільны адказ)

1) Усе словы мовы – лексікон.

2)Словы, аднолькавыя па гучанні і напісанні, але зусім розныя па лексічным   значэнні – амонімы.

3) Слова можа мець толькі адно значэнне.

4) Мнагазначныя словы падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле.

5) Шчаслівы і няшчасце – гэта антонімы.

6) Ісці і цягнуцца – гэта сінонімы.

7) Словы, якія ўжываюцца жыхарамі пэўнай мясцовасці  - дыялектныя словы.

8) Словы, абмежаваныя ў сваім ужыванні пэўным сацыяльным або ўзроставым асяроддзем – навуковыя тэрміны.

9) Новыя словы ў мове – жарганізмы.

10) Прафесійныя словы – гэта словы абмежаванага ўжытку.

2. Тэставае заданне.

1. Словы адной і той жа часціны мовы, аднолькавыя па гучанні і напісанні, але розныя па лексічным значэнні, называюцца:

а) адназначнымі; б) мнагазначнымі; в) сінонімамі; г) амонімамі; д) антонімамі.

2. Укажыце групу слоў, у якой правільна падабраны сінонімы да слова смеласць:

а) адвага, храбры, мужны, гонар; б)адважны, храбры, мужны, ганарлівы; в)адвага, храбрасць, мужнасць, геройства; г) адвага, мужнасць, гонар, гераізм.

3. Выберыце з прапанаваных слоў устарэлыя:

а)кілаграм; б)тона; в) вярста; г) аршын; перст.

4. Укажыце, як называюцца выдзеленыя ў сказах словы: Дзед выбірае касу. Валасы заплецены ў касу.

а) мнагазначныя; б) сінонімы; в) амонімы; г) антонімы.

5. Выберыце з дадзеных спалучэнняў фразеалагізмы:

а)трымаць за вуха; б) трымацьвуха востра; в) пусціць туман у вочы; г) апусціўся туман; д) малоць муку; е) малоцьглупства.

 

27.05.2020 г.

Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год.

Заданне для паўтарэння і замацавання.

Выканай:

 1. Пр. 257, 259, 262, 263, 264.

Матэрыялы для самакантролю па тэме:

Правер сябе:

Інтэрактыўная гульня “Знайдзі памылкі”   https://learningapps.org/712392

Трэнажор https://learningapps.org/164405

6 “Б” клас

25.05.2020 г.

Тэма:Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік як часціна мовы”.

Заданні для паўтарэння і замацавання тэмы.

 1. Займальная віктарына па тэме “Займеннік”.

1. Што такое займеннік?

 1. Якім займеннікам множнага ліку мы карыстаемся, звяртаючыся да аднаго чалавека?
 2. Які займеннік не мае формы назоўнага склону?
 3. Якія два асабовыя займеннікі перашкаджаюць на дарогах аўтатранспарту?
 4. За які асабовы займеннік трэба схаваць літару ц, каб атрымалася назва жывёлы з пароды грызуноў.
 5. Уявіце сітуацыю: мама прыйшла з працы і ўбачыла на кухонным стале стоп чыстага посуду. Узрадаўшыся, яна спытала ў дачкі: Што гэта за талеркі і кубачкі? Дачка адказала пяццю асабовымі займеннікамі. Якімі?
 6. Што абазначаюць прыналежныя займеннікі?
 7. Чаму так лёгка зблытаць адносныя і пытальныя займеннікі?
 8. Якая роля займеннікаў у мове?
 9. Якімі членамі сказа выступаюць займеннікі?
 10. Маю некалькі ў мове нагрузак патрэбных: Замяняю назоўнік, прыметнік, лічэбнік. Што гэта?
 11. На колькі разрадаў па значэнні падзяляецца займеннік?
 12. Якія займеннікі ніколі не пагаджаюцца?
 13. Якія займеннікі заўсёды сумняваюца?
 14. Якія займеннікі ніколі не пагаджаюцца?
 15. Якія два займеннікі можна зблытаць, паставіўшы няправільна націск?
 16. Парадак марфалагічнага разбору займенніка (с.223).
 17. Пр. 396 (4-5 займенніка).
 18. Тэматычная праверачная работа (с.224-225). Варыянт 1.

Матэрыялы для самакантролю па тэме.

Правер сябе:

Тэст

1.Вызначце, якое азначэнне правільнае.

а)Займеннік — часціна мовы, якая абазначае лік, колькасць прадметаў або іх парадкавае месца;

б)Займеннік — часціна мовы, якая ўказвае на прадмет, якасць і колькасць, не называючы іх;

в)Займеннік — часціна мовы, якая характарызуецца значэннем прадметнасці.

2.Адзначце, замест якіх часцін мовы могуць ужывацца займеннікі.

а)назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў;

б)прыслоўяў, злучнікаў, дзеясловаў;

в)прыназоўнікаў, часціц, выклічнікаў.

3.Адзначце сказ, у якім выдзелены займеннік указвае на прадмет.

а)Наша вёска знакамітая сваімі людзьмі.

б)Кожны марыць пра лепшае жыццё.

в)Якая прыгожая вясна!

4.Адзначце рад, у якім усе займеннікі аднаго разраду.

а)мой, ваш, каторы, свой;

б)гэтакі, столькі, той, самы;

в)абы-што, чыйсьці, некаторы, нехта.

5.Адзначце рад, у якім склон займенніка вызначаны няправільна.

а)прынёс ёй (Д.);

б)аддаў нам (В.);

в) паклікаў да сябе (Р.).

6. Знайдзіце ў сказе займеннік, які мае наступную характарыстыку: прыналежны, ужыты ў жаночым родзе адзіночным ліку родным склоне.

Памяць чалавека падобна на скарбніцу, у якой можа захавацца толькі тое, што здольна вытрымаць буры часу і не страціць сваёй цікавасці.

а)сваёй;

б)у якой;

в) тое.

7.Адзначце рад слоў, у якіх замест кропак трэба паставіць літару е.

а)н..чога новага, н..кому н..чога не сказаў;

б)н..чага не хапала, н..хта зацягнуў песню;

в)н..якіх довадаў няма, н..хто не адмовіўся.

8.Адзначце сказ, у якім сінтаксічная роля займенніка вызначана няправільна.

а)Нехта(дзейнік) спяшаецца дадому.

б)Нам(дапаўненне) трэба ісці ў школу.

в)У кожнай(акалічнасць) школе гарыць свой агеньчык.

9.Адзначце сказ, у якім трэба ўжыць займеннік сябе.

а)Ён не змог узяць на ... такую адказнасць.

б)А ён уважліва слухаў і матаў ... на вус.

в)Мы, здаецца, ніколі ні бацькам, ні ... не хлусілі.

10.Запішыце два сказы, ужываючы займеннік іх у першым сказе як асабовы, а ў другім — як прыналежны.

 

26.05.2020 г. – 27.05.2020 г.

Тэма:Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год.

Заданні для паўтарэння і замацавання тэмы.

Выканай:

Пр. 516, 518, 519, 521, віктарына (с.297), 522, 523.

Матэрыялы для самакантролю па тэме.

Правер сябе:

Тэст.

 1. Адзначце няправільна напісаныя словазлучэнні:

А) з непаседай Кацяй;

Б) з забіякай Слаўкам;

В) за горадам Барысавым;

Г) за пасёлкам Мічыранам.

2. Адзначце варыянты, у якіх пералічаны зборныя назоўнікі:

         А) лісце, каменне;

         Б) голле, карэнне;

         В) варэнне, палоззе;

         Г) бацвінне, змярканне.

     3. Адзначце рознаскланяльныя назоўнікі:

         А) лазня, вярба;

         Б) кенгуру, піяніна;

         В) ягня, племя, стрэмя;

         Г) дзядзька, старшыня.

     4. Адзначце варыянты, у якіх прыметнікі напісаны правільна:

         А) чэрвеньскі, конскі, палескі, любанскі;

         Б) імянны, палымяны, юны, раменны;

         В) жнівенскі, хатынскі, сусецкі;

         Г) адэсскі, таварышскі, абедзены.

    5. Адзначце варыянты з лічэбнікамі, у якіх дапушчаны памылкі:

         А) трэці, шасцю;

         Б) васмю, дзесяцю;

         В) трымя, дзвумя;

         Г) дванаццаць, восемсот.

     6. Адзначце правільна напісаныя займеннікі:

         А) абы-які;

         Б) маі, тваі, маему;

         В) хтосьці, нехта, ніхто;

         Г) якінебудзь, якісці.

     7. Адзначце варыянты, у якіх пішацца з:

         А) ра..збраенне, бя..межжа;

         Б) ра..злавацца, бя..літасны;

         В) ра..смяшыць, ра..склеіць;

         Г) ..шыць, ..часаць.

     8. Адзначце варыянты з прыметнікамі, у якіх пішацца -нн-:

А) сцюдзё..ы, пос..ы;

Б) чыгу..ы, бязві..ы;

В) казарме..ы, каме..ы;

Г) драўля..ы, алавя..ы.

     9. Адзначце словазлучэнні, у якіх дапушчаны памылкі ў дапасаванні:

         А) два старэйшыя сыны;

         Б) тры чырвоных кветкі;

В) тры вясёлыя хлопчыкі;

Г) чатыры высокіх таполі.

10. Адзначце назоўнікі з канчаткамі з канчаткамі -у(-ю):

         А) аб тэлефон.., дом.., калін..;

         Б) аб інжынер.., кавал.., пасланц.., чытач..;

         В) з шоўк.., лес.., агн.., сорам..;

         Г) у шалаш.., гараж.., плашч.. .

10 “Б” (базавы)

26.05.2020 г.

Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год.

Заданні для паўтарэння і замацавання тэмы.

 1. Паглядзі відэаўрок https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=hUSkKKOv_aQ&feature=emb_logo
 2. Адказаць на кантрольныя пытанні і заданні (с.230-231).
 3. Пр. 367, 368.

Матэрыялы для самакантролю па тэме.

Правер сябе:

Заданне 1.

Адгадайце зашыфраваны ўласны назоўнік па характарыстыцы гукаў:

[ ] – зычны, мяккі, парны звонкі, губны;

[ ] – галосны, ненаціскны, абазначаецца ётавай літарай;

[ ] – зычны, цвёрды, санорны;

[ ] – галосны, ненаціскны;

[ ] – зычны, зацвярдзелы, санорны, дрыжачы;

[ ] – галосны, націскны;

[ ] – зычны, мяккі, парны глухі, свісцячы.

___________________________

8 літар, 7 гукаў

Заданне 2.

А) Устаўце прапушчаныя літары:

         рака ..са, сол..ю, фламаст..р, гвар..еец, ..мчацца, хату і..шыць, звыш..мклівы, узмо..’е, горад ..рупкі, камп’ют.., ж..мчужына, універсі..эт, нава..олле, л..снічоўка, на..астрыць, ..ржавы, па клада..цы, Бічэль-..агнетава, кал..ндар, і..кліва, ба..кон, св..ткаваць, хварэць на гры.., ар..нжарэя, а..пачынак, а..капаць вакол, л..генда, па..коўнік, дэз..нфекцыя, амафор..ы, за..нелы, мя..кі, экзэмпля.., суб..нспектар, па..ка, ч..мадан, пле..я, пра..люстраваць.

Б) З устаўленых літар, беручы іх па парадку, састаўце назву нарыса і яго аўтара.

Заданне 3.

Суаднясіце паняцці і рады слоў:

1) сінонімы

А) адрасат – адрасант

2) паронімы

Б) далёка – блізка

3) лексічныя амонімы

В) нота до – нота пратэсту

4) амаформы

Г) му́ка - мука́

5) амафоны

Д) піла (ваду) – піла (вострая)

6) амографы

Е) грып – грыб

7) антонімы

Ж) крыло птушкі – крыло самалёта

8) мнагазначныя словы

З) арфаграфя - правапіс

Заданне 4.

Суаднясіце фразеалагізмы і іх тлумачэнні:

1) павесіць галаву

А) гультаяваць

2) біць лынды

Б) засумаваць

3) хоць вока выкалі

В) хутка

4) пад бокам

Г) цёмна

5) хоць гаць гаці

Д) рэдка

6) у свіныя галасы

Е) многа

7) ляхі пад пахі

Ж) позна

8) гады ў рады

З) блізка

Заданне 5.

Складзіце слова з марфем:

1) прыстаўка са слова бязлюдны;

2) корань са слова моўны;

3) суфікс са слова асенні;

4) суфікс са слова радасць;

5) канчатак са слова прачытаў.

Заданне 6.

Размяркуйце нескланяльныя назоўнікі на групы ў залежнасці ад роду:

         авеню, канферансье, амплуа, парцье, алібі, івасі, кашпо, імпрэсарыа, табу, кальрабі, пані, салямі, рэзюмэ, кашнэ, лэдзі, тарнада, круп’е, фрау, фламінга, піяніна.

Мужчынскі род

Жаночы род

Ніякі род

 

 

 

Заданне 7.

Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:

         Ванин друг, дедушкины очки, высокая насыпь, мои знания, древняя летопись, белый гусь, два стола, Маринкины вещи, злая собака, солдатская шинель, маленький котёнок, свои учебники.

Заданне 8.

Размяркуйце словы на групы:

         два, чацвёрка, тройчы, двое, чатыры, пяцярня, дваіцца, другі, патроіць, учацвярых, пяты, падвоіць, дзясятка, абодва, па-першае, пятак, сотня, удвух.

Лічэбнікі

Назоўнікі

Прыслоўі

Дзеясловы

 

 

 

 

Заданне 9.

Утварыце ад дзеясловаў дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі:

Дзеясловы

Дзеепрыметнікі

Дзеепрыслоўі

выключыць

 

 

сушыць

 

 

бяліць

 

 

накрыць

 

 

веяць

 

 

Заданне 10.

Адзначце выпадкі, дзе не(ня), ні пішуцца разам:

1) (не, ня) абходна параіцца;

2) (не) калькі газет;

3) размясціліся (не, ня) высока, а нізка;

4) (ні) куды не пайду;

5) жыла (не, ня) далёка;

6) суп (не) гарачы;

7) (ні) як не згаджаўся;

8) (не, ня) вывучаны верш;

9) (не, ня) шырокая, але глыбокая рака;

10)(не, ня) скошаная ўчора трава;

11) далёка (не, ня) дружная сям’я;

12) (не, ня) палявая кветка;

13) ісці (не, ня) спяшаючыся;

14) (не, ня) стомны чалавек;

15) (не, ня) цёмны, а светлы колер;

16) (не) дзе бачыў.

  10 “А” клас (павышаны ўзровень)

  26.05.2020 г.

  Тэма:Кантрольная тэставая работа.

  1. Выканаць трэніровачны тэстhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfELrTWIM4-aFIH5lKgC3wC3_32FdzAfJO9XZzFapP1ca8mzg/viewform

  2.     https://adu.by/ru/  → Электронное обучение → Электронные образовательные ресурсы →  Беларуская мова → Беларуская мова 10 клас → Словазлучэнне і сказ у тэксце → Кантрольная тэставая работа.

   

  28.05.2020 г.- 29.05.2020 г.

  Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Марфалогія і арфаграфія. Культура маўлення”

  Тэма: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год.

  Заданні для паўтарэння і замацавання тэмы.

  1. Паглядзі відэаўрок https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=hUSkKKOv_aQ&feature=emb_logo
  2. Адказаць на кантрольныя пытанні і заданні (с.230-231).
  3. Пр. 367, 368.

  Матэрыялы для самакантролю па тэме.

  Правер сябе:

  Заданне 1.

  Адгадайце зашыфраваны ўласны назоўнік па характарыстыцы гукаў:

  [ ] – зычны, мяккі, парны звонкі, губны;

  [ ] – галосны, ненаціскны, абазначаецца ётавай літарай;

  [ ] – зычны, цвёрды, санорны;

  [ ] – галосны, ненаціскны;

  [ ] – зычны, зацвярдзелы, санорны, дрыжачы;

  [ ] – галосны, націскны;

  [ ] – зычны, мяккі, парны глухі, свісцячы.

  ___________________________

  8 літар, 7 гукаў

  Заданне 2.

  А) Устаўце прапушчаныя літары:

           рака ..са, сол..ю, фламаст..р, гвар..еец, ..мчацца, хату і..шыць, звыш..мклівы, узмо..’е, горад ..рупкі, камп’ют.., ж..мчужына, універсі..эт, нава..олле, л..снічоўка, на..астрыць, ..ржавы, па клада..цы, Бічэль-..агнетава, кал..ндар, і..кліва, ба..кон, св..ткаваць, хварэць на гры.., ар..нжарэя, а..пачынак, а..капаць вакол, л..генда, па..коўнік, дэз..нфекцыя, амафор..ы, за..нелы, мя..кі, экзэмпля.., суб..нспектар, па..ка, ч..мадан, пле..я, пра..люстраваць.

  Б) З устаўленых літар, беручы іх па парадку, састаўце назву нарыса і яго аўтара.

  Заданне 3.

  Суаднясіце паняцці і рады слоў:

  1) сінонімы

  А) адрасат – адрасант

  2) паронімы

  Б) далёка – блізка

  3) лексічныя амонімы

  В) нота до – нота пратэсту

  4) амаформы

  Г) му́ка - мука́

  5) амафоны

  Д) піла (ваду) – піла (вострая)

  6) амографы

  Е) грып – грыб

  7) антонімы

  Ж) крыло птушкі – крыло самалёта

  8) мнагазначныя словы

  З) арфаграфя - правапіс

  Заданне 4.

  Суаднясіце фразеалагізмы і іх тлумачэнні:

  1) павесіць галаву

  А) гультаяваць

  2) біць лынды

  Б) засумаваць

  3) хоць вока выкалі

  В) хутка

  4) пад бокам

  Г) цёмна

  5) хоць гаць гаці

  Д) рэдка

  6) у свіныя галасы

  Е) многа

  7) ляхі пад пахі

  Ж) позна

  8) гады ў рады

  З) блізка

  Заданне 5.

  Складзіце слова з марфем:

  1) прыстаўка са слова бязлюдны;

  2) корань са слова моўны;

  3) суфікс са слова асенні;

  4) суфікс са слова радасць;

  5) канчатак са слова прачытаў.

  Заданне 6.

  Размяркуйце нескланяльныя назоўнікі на групы ў залежнасці ад роду:

           авеню, канферансье, амплуа, парцье, алібі, івасі, кашпо, імпрэсарыа, табу, кальрабі, пані, салямі, рэзюмэ, кашнэ, лэдзі, тарнада, круп’е, фрау, фламінга, піяніна.

  Мужчынскі род

  Жаночы род

  Ніякі род

   

   

   

  Заданне 7.

  Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:

           Ванин друг, дедушкины очки, высокая насыпь, мои знания, древняя летопись, белый гусь, два стола, Маринкины вещи, злая собака, солдатская шинель, маленький котёнок, свои учебники.

  Заданне 8.

  Размяркуйце словы на групы:

           два, чацвёрка, тройчы, двое, чатыры, пяцярня, дваіцца, другі, патроіць, учацвярых, пяты, падвоіць, дзясятка, абодва, па-першае, пятак, сотня, удвух.

  Лічэбнікі

  Назоўнікі

  Прыслоўі

  Дзеясловы

   

   

   

   

  Заданне 9.

  Утварыце ад дзеясловаў дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі:

  Дзеясловы

  Дзеепрыметнікі

  Дзеепрыслоўі

  выключыць

   

   

  сушыць

   

   

  бяліць

   

   

  накрыць

   

   

  веяць

   

   

  Заданне 10.

  Адзначце выпадкі, дзе не(ня), ні пішуцца разам:

  1) (не, ня) абходна параіцца;

  2) (не) калькі газет;

  3) размясціліся (не, ня) высока, а нізка;

  4) (ні) куды не пайду;

  5) жыла (не, ня) далёка;

  6) суп (не) гарачы;

  7) (ні) як не згаджаўся;

  8) (не, ня) вывучаны верш;

  9) (не, ня) шырокая, але глыбокая рака;

  10)(не, ня) скошаная ўчора трава;

  11) далёка (не, ня) дружная сям’я;

  12)  (не, ня) палявая кветка;

  13) ісці (не, ня) спяшаючыся;

  14) (не, ня) стомны чалавек;

  15) (не, ня) цёмны, а светлы колер;

  16) (не) дзе бачыў.

  Беларуская літаратура

  5 класы

  25.05.2020 г.

  Тэма:Міхась Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

  1. Дачытаць аповесць.
  2. Адказаць на пытанні да яе.
  3. Пераказаць адзін з камічных эпізодаў твора (на выбар).

   

  27.05.2020 г.

  Тэма: Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год.

  1. Паглядзі відэаўрокі пазнаёмся са спісам мастацкіх твораў для дадатковага чытання ўлетку https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=kW__vG2CcmA&feature=emb_logo

  6 “Б” клас

  26.05.2020 г.

  Тэма:Раіса Баравікова “Гальштучнік” (урывак з “Аповесці чатырох падарожжаў”).

  1. Пазнаёмся з артыкулам “Пра фантастыку”.
  2. Прачытай твор.
  3. Адкажы на пытанні:
  • Пра якую планету апавядаецца ў творы Р. Баравіковай “Гальштучнік”? Якая яна? Чым адметная? Якое ўражанне ад першай сустрэчы з ёй?
  • Раскажыце пра людзей, якія насялялі незвычайную планету. Прывядзіце цытаты з тэксту.

  Людзі Зялёнай планеты

  Першае знаёмства

   

  Выраз твару

   

  Знешні выгляд

   

  Адметнасць жыхароў

   

  Мова

   

  Адносіны гуманоідаў да чужынцаў

   

  Падарунак, падрыхтаваны для астранаўтаў

   

  • Хто такі гальштучнік? Як апісвае яго Р. Баравікова? Што (або каго) ён вам нагадвае?
  • У чым сэнс слоў доктара Савіча? Як вы іх разумееце?

  “Ды вам усім і не снілася, што гэты гальштук уяўляе сабою… Гэта — Праграма, завезеная на Зялёную планету прадстаўнікамі адной з самых высокаразвітых сусветных цывілізацый. Усё выключна проста. Таму, хто носіць гэты гальштук, спачатку выдаецца міраж, мара жыцця…але ўсялякую мару трэба ўвасобіць у жыццё, зрабіць явай. І гэта прадугледжана Праграмай. Яна выдае ўстаноўкі, падрабязнае тлумачэнне, як і што трэба рабіць, каб гэтую мару здзейсніць.”

   

  27.05.2020 г.

  Тэма: Паўтарэнне і абагульненне вывучанага за год.

  1. Пазнаёмся са спісам мастацкіх твораў для самастойнага чытання ўлетку.
  • Я.Колас “У яго быў свет цікавы” (урывак з паэмы “Сымон-музыка”).
  • Я.Купала “Курган”.
  • Я. Колас “Ручэй”.
  • В.Быкаў “Незагойная рана”.
  • Р.Баравікова “Казкі астранаўта”.
  • А.Вярцінскі “Рэквіем па кожным чацвёртым”.
  • Я.Колас “Дзядзька-кухар” (урывак з паэмы “Новая зямля”).
  • З. Бядуля “На каляды к сыну”.
  • Я.Брыль “Сірочы хлеб”.
  • І.Навуменка “Жуль Верн”.
  • М.Лупсякоў “Мэры Кэт”.
  • У.Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”.
  • Л.Дайнека “Меч князя Вячкі”.
  • У.Караткевіч “Балада пра Вячку, князя людзей простых”.
  • В.Вольскі “Падарожжа па краіне беларусаў”.
  1. Літаратурная гульня.

  “Ці памятаеце вы?”

  1.Народныя паданні пра паходжанне свету, жыцця прыроды і чалавека.

  2.Бог урадлівасці і кахання - … .

  3.Гэты твор пачынаецца так: “ Ігнат ляжаў на печы і думаў аб сваёй паганай долі”.

  4 На якое свята спяваюць песню: Паварочвайся, каза, Накапыцікі, На срэбныя, На крутыя.

  5.Верш “Жураўлі на Палессе ляцяць” напісаў… .

  6.Беларускі першадрукар і асветнік - … .

  7. Якая пара года апісваецца ў пачатку аповесці “Насцечка?”

  8.Якім словам заканчваецца першы сказ у апавяданні Івана Грамовіча: “Калі што ёсць найпрыгажэйшае ў свеце, то, бадай, гэта…”

  9. Лёня Саўчанка і ГрышаМіхневіч – героі апавядання…

  10.Старэйшы сын Сварога, бог грому і маланак… .

  11.Якая гэта песня? Калі яна спяваецца? А ў суботу проці нядзелі Заснула Ганначка над кудзеляй… (Вясельная.)

  12. “Спелы бор” Анатоля Вялюгіна – гэта апавяданне, верш ці аповесць? (Верш).

  13. Якую адзнаку па кантрольнай рабоце атрымаў Лёня Саўчанка з апавядання А.Васілевіч “Сябры”?

  14. Валодзька і Хведзька – героі апавядання…

   

  “Ізноў я рады іх пабачыць!”

  Партрэтная галерэя.

  Пазнайце па партрэце дзейныхасоб.

  1. Сівенькі дзядок, у белай кашулі, падпяразанай дзягайці лыкам, з доўгімі валасамі, доўгай сівой барадоў. (Дамавік).

  2.Стары з доўгай барадоў, доўгімі валасамі на галаве ў форме кліна, гладкай бліскучай скурай. Усё цела пакрытаці то валасамі, ці то водарасцямі… (Вадзянік).

  3. У яго была зусім сівая, маленькая, нізка падстрыжаная бародка і такія ж сівыя выбіваліся з-пад суконнай шапкі валасы каля вушэй. Лоб яго быў высокі, нос арліны, і вочы, нягледзячы на старасць, ясныя. ( Закрэўскі, дзед Насцечкі. Аповесць Кузьмы Чорнага “Насцечка”.)

  4.Ён быў высокі ростам, яму ўжо магло быць год чатырнаццаць. Ніводнай мінуты ён не мог устаяць на месцы. (Серж з аповесці “Насцечка”.)

   

  “Піша, як гаворыць, а гаворыць, як піша”

  Чуецегаласы?

  Паспрабуйце адгадаць, каму яны належаць.

  1. Былі часы, калі і я быў вясёлы, аніводзін кірмаш, ані водная забава не абыходзіліся без мяне. (Марка з апавядання “Ваўкалак” Яна Баршчэўскага).

  2.Не ведае, бедны, як назваць сябе… Абывацель не ведае племені і роду свайго, не ведае назвы зямлі роднай, якая ўзрасціла яго, у якой зложаны косці бацькоў і дзядоў. ( Багіня з твора “Прывід” Вацлава Ластоўскага.)

  3. Аць-два, аць-два, стой! Цару, мой цару, любы гаспадару, Па тваім загадзе з’явіўся. (Воін з п’есы “ЦарІрад”.)

  4.Эй, вы, бачыце, які я спрытны і харошы. А вы ўсе перада мной нейкія пачвары і больш нічога. (Серж з аповесці Кузьмы Чорнага “ Насцечка”.)

  5. Ты не прывыкаеш працаваць, а думаеш, што ты больш і лепш за ўсіх ведаеш. Ты няправільна зрабіў, а Насця правільна. (Настаўніца. Аповесць Кузьмы Чорнага “Насцечка”.)

  6.Цікава выходзіць; хтоспісваў, у таго пяцёрка, а хто сам рашаў… (Грышка Міхневіч. Апавяданне Алены Васілевіч “Сябры”.)

   

  “Гарэзлівыя літары ў прыказках”.

  Знайдзіце гарэзлівыя літары, якія сталі не на сваё месца.

  1. Вада сябра лепшая за варожы лёд.

  2. Зорнае белым не стане.

  3. Чыя праўда, таго і сала.

  4. Кожны жук хоча паказаць свае ногі.

  5. Шыць – радзіме служыць.

  6. Не чакай ролю, а здабудзь волю.

   

  “Знаёмыя радкі”.

  Запісаны першыя літары верша, які вы вучылі на памяць. Вам трэба па першых літарах успомніць пачатак верша.

  К ___ л________Б_______н_______м_______,

  Т___ўр_______к__________п_______.

  Р________ц_______, ч______з в_______

  Ж_____н_____П____л_________.

  Хто аўтар гэтага твора? Хто паклаў яго на музыку?

   

  “Словы, словы, словы…”

  Чытаючывершы, апавяданні, аповесці, вы сустрэлі шмат незразумелых слоў. Вам неабходнарастлумачыцьзначэнніслоў.

  Вышмальцаваны –

  Муражок (мурог) –

  Грэбля –

  Кавенька –

  Копань –

  Каснік –

  Дыямент –

  Талака –

  Засень –

  10 “Б” клас (базавы) , 10 “А” клас (профільны)

  26.05.2020 г.

  Тэма:Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год.

  Пазнаёмся са спісам мастацкіх твораў для самастойнага чытання ўлетку.

  • І.Шамякін “Сэрца на далоні”.
  • В.Быкаў “Сотнікаў”, “Знак бяды”.
  • М.Стральцоў “Сена на асфальце”.
  • Н.Гілевіч “Родныя дзеці”.
  • І.Чыгрынаў “Дзівак з ганчарнай вуліцы”.
  • І.Навуменка “Сямнаццатай вясной”.
  • Г.Марчук “Канон Гырыні”, “Канон Маці”.
  • А.Дудараў “Князь Вітаўт”.

  Настаўнік: Махахей Святлана Анатольеўна

  e-mail для зваротнай сувязі: svetlana.mahahei@mail.ru

  Беларуская мова

  7 клас

  11 клас

    

  Беларуская літаратура

  7 клас

  11 клас

  Заданні па беларускай мове і літаратуры з 18.05.2020 па 22.05.2020

  раскрыть » / « свернуть

  Заданні па беларускай мове і літаратуры з 11.05.2020 па 15.05.2020

  раскрыть » / « свернуть

  Заданні па беларускай мове і літаратуры з 04.05.2020 па 08.05.2020

  раскрыть » / « свернуть

  Заданні па беларускай мове і літаратуры з 25.04.2020 па 30.04.2020

  раскрыть » / « свернуть

  Заданні па беларускай мове і літаратуры з 20.04.2020 па 24.04.2020

  раскрыть » / « свернуть

  Разделы сайта